Alexandra Rosendahl Santillo

Vad kommer din föreläsning handla om?

Föreläsningen kommer att handla om känsloreglering vid kognitiva svårigheter och hur man arbetar terapeutiskt med dessa i allmänhet, och i synnerhet hur man använder en metod som anpassad DBT fr att komma till rätta med problembeteenden när det finns samtidiga kognitiva svårigheter hos patienten.

Vad kan man som psykolog förvänta sig att få lära sig från din föreläsning?

Man kan lära sig konkreta sätt att arbeta, föreläsningen kommer att länka ihop teori och praktik och vi kommer att lyfta hur man kan göra i terapirummet eller i arbete med nätverk och omgivning när patienterna har kognitiva och känslomässiga svårigheter.

Vilka psykologer i vilka verksamheter kan ha nytta av din föreläsning?

Jag tror att psykologer som arbetar inom psykiatri, habilitering och skola kommer att känna igen sig i svårigheterna och kommer att kunna ta med sig hur det är möjligt att arbeta med dessa patienter.

Katarina Sörngard