Anna Eva Hallin

Vad kommer din föreläsning handla om?

I min föreläsning kommer jag fokusera på språkstörning (developmental language disorder/DLD). Språkstörning är en av de vanligaste utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningarna, men fortfarande en av de mest okända– både i samhället i stort och inom vården.

Vad kan man som psykolog förvänta sig att få lära sig?

Vad språkstörning är och hur det kan ta sig uttryck i olika åldrar samt forskning om samförekomst och konsekvenser i vardagen.   Jag vill också öka er kunskap om vad man som psykolog bör vara uppmärksam på för att kunna upptäcka/uppmärksamma språkstörning och vad man behöver tänka på i psykologisk utredning, återgivning och insatser.

Inom vilka verksamheter kan psykologer ha nytta av din föreläsning?

Språkstörning finns hos 7-10% av barn, ungdomar och vuxna, ofta tillsammans med adhd, dyslexi och autism. Samförekomsten mellan språkstörning och depression och olika ångesttillstånd är också högre än för populationen i stort. Därför har psykologer inom alla typer av verksamheter nytta av att öka sin kunskap om språkstörning!

Maria Bühler