Katarina Sörngard

Vad kommer dina föreläsningar kommer handla om?

Tillsammans kommer jag och Maria ge en fördjupad bild av autism, adhd och IF utifrån den senaste neurovetenskapliga forskningen. På så sätt lägger vi grunden för fortsättningen av kursen. Jag kommer föreläsa om hur man kan anpassa psykologisk behandling vid autism och adhd. Många är osäkra på hur de kan använda evidensbaserade metoder för gruppen och det kommer jag belysa och ge många konkreta exempel på. Jag kommer också föreläsa om vad man behöver ge särskild akt på när det gäller återgivning av utredningar och inte minst hur man kan underlätta övergången från ung till vuxen. Tyvärr fastnar ju många unga vuxna med NPF på tröskeln till vuxenlivet. Psykologer har en viktig roll för att underlätta övergången. 

Vad kan man som psykolog förvänta sig att få lära sig?

Min förhoppning är att man ska känna självförtroende att våga ta sig an patienter med autism och adhd i sin verksamhet så även de får tillgång till psykologisk behandling och andra insatser. Idag nekas tyvärr många, särskilt de med autism, psykologisk behandling. Jag hoppas man blir mer medveten om i vilket sammanhang en utredning äger rum och hur man kan underlätta så insatser och rekommendationer blir hjälpsamma på riktigt. I dag är det alltför många utredningar som inte leder någonstans. En utredning ska syfta framåt. En diagnos gör liten skillnad, det är det som händer efter utredningen som har betydelse. Jag hoppas att deltagarna ska ta med sig kunskaperna till sina arbetsplatser och låta dem genomsyra verksamheten på djupet. Tidigare deltagare har initierat många förändringar och viktiga utvecklingsprojekt. Det gläder oss verkligen. 

Vilka psykologer inom vilken verksamhet kan ha nytta av dina föreläsningar?

Psykologer inom alla kliniska verksamheter har nytta av fördjupad kunskap om NPF och hur man kan anpassa sitt arbete så det blir konstruktivt. Men även psykologer i skolans värld har stor nytta av kursens innehåll. Både för att kunna hjälpa elever man har ansvar för och guida, handleda och utbilda personal. 

Anna Eva Hallin