Maria Bühler

Vad kommer dina föreläsningar handla om?

Jag kommer prata om adhd och IF/svag teoretisk begåvning på funktionsnivå. Tillsammans med Katarina (som kommer prata om autism) kommer jag försöka förklara fenomenen bakom diagnoskriterierna. Syftet är att ge en bredare bild av både adhd och IF, för att man som psykolog ska få en djupare förståelse och bli tryggare både i utredning och behandling av dessa tillstånd. Jag kommer också att föreläsa om flickor och kvinnor med autism och adhd. Jag har skrivit en bok i ämnet och jobbar mycket just specifikt med flickor och kvinnor. Under föreläsningen kommer vi prata dels om vad som skiljer flickor och kvinnor från pojkar och män med autism/adhd, vad man behöver leta efter för att inte missa flickorna/kvinnorna osv. Jag kommer även belysa särskilda utmaningar med att utreda flickor och kvinnor med autism/adhd. Under kursen kommer jag även att prata om npf-anpassat föräldrastöd, elever med problematisk skolfrånvaro samt tydliggörande pedagogik. 

Vad kan man som psykolog förvänta sig att få lära sig?

Under mina föreläsningar kommer man som psykolog få lära sig mer om både adhd och IF/svag teoretisk begåvning vilket förhoppningsvis bidrar till större trygghet i mötet med patienter med dessa tillstånd. Jag kommer också erbjuda en forskningsförankrad bild både av utmaningar och fallgropar när man möter flickor och kvinnor med autism och adhd. Många psykologer upplever att det är svårt att utreda flickor och kvinnor med autism och adhd och jag vill ge psykologerna både konkreta verktyg för hur de kan tänka vid t.ex. utredning och verktyg för att möta dessa flickor/kvinnor i både behandling, skolpsykologuppdrag osv. Jag hoppas kunna bidra med en ökad förståelse för föräldrar till barn med npf och även här ge konkreta verktyg för att möta dessa föräldrar på ett ännu bättre sätt. Jag kommer även att prata om elever med problematisk skolfrånvaro utifrån ett npf-perspektiv som jag hoppas ger nya nycklar för psykologer som möter dessa elever. 

Vilka psykologer inom vilken verksamhet kan ha nytta av dina föreläsningar?

Psykologer inom många olika verksamheter kan ha nytta av mina föreläsningar. Alla som arbetar med utredning på något sätt kan ha nytta av en fördjupad förståelse av IF och adhd. De flesta möter även på flickor och kvinnor med oupptäckt eller konstaterad neuropsykiatrisk diagnos, så att fylla på kunskapsbanken om denna grupp individer är nog behövligt för de flesta psykologer. Skolpsykologer och föräldra-/barnpsykologer kommer ha behållning av delarna om föräldrastöd och skolfrånvaro. Tydliggörande pedagogik är något som de flesta psykologer behöver lära sig mer om, är min erfarenhet. 

Sabina Gusic