Youstina Demetry

Vad kommer du att prata om? 

I min föreläsning kommer jag att prata om neuropsykiatriska diagnoser bland etniska minoriteter: prevalens, riskfaktorer och hjälpsökande beteende. Jag kommer även att beröra hur man bemöter patienter med andra kulturella bakgrunder.

Vad kan man som psykolog förvänta sig att få lära sig?

Jag hoppas att kunna öka kunskapen inom fältet. I dagsläget är det många första eller andra generationens invandrare som möts i vården av kunniga, skickliga och kompetenta psykologer som ändå känner sig otrygga i möten med patienter från andra bakgrunder. Min förhoppning är därmed att man ska känna sig mer trygg i möten med patienter som tillhör etniska minoriteter.

Inom vilka verksamheter kan psykologer ha nytta av din föreläsning?

Psykologer som arbetar inom alla kliniska verksamheter ha nytta av en ökad kunskap om neuropsykiatriska diagnoser bland etniska minoriteter. Numera är ca 20% av befolkningen utrikesfödda. Andel första- och andra generationens invandrare är ännu större.