Välkommen till specialistkurs i neurovetenskaplig teori och anpassningar av behandling, utredning och interventioner vid NPF. Kursen kommer att ges hösten 2024 och det går bra att redan nu anmäla sig. För mer information om kursinnehåll, föreläsare osv, se respektive flikar.


Anmälan specialistkurs  "Neurovetenskaplig teori och anpassningar av behandlingar, utredningar och interventioner vid npf", hösten 2024. Anmälan är bindande, men platsen kan överflyttas till annan deltagare vid behov.  

Datum 19-20/9, 21-22/10, 21-22/11 2024 Examination 9-10/1 2025.

Anmälan till kursen: