Välkommen till specialistkurs i neurovetenskaplig teori och anpassningar av behandling, utredning och interventioner vid NPF. Kursen kommer att ges hösten 2023 och det går bra att redan nu anmäla sig. För mer information om kursinnehåll, föreläsare osv, se respektive flikar.


Anmälan specialistkurs  "Neurovetenskaplig teori och anpassningar av behandlingar, utredningar och interventioner vid npf", hösten 2023. Anmälan är bindande, men platsen kan överflyttas till annan deltagare vid behov.  

Datum 21-22/9, 26-27/10, 23-24/11 2023 Examination 11-12/1 2024

Anmälan till kursen: