Maria Bühler

leg psykolog, specialist i neuropsykologi


Maria har lång erfarenhet av att jobba med barn och unga, främst när det gäller neuropsykiatriska utredningar. Maria jobbar även med handledning till personal i olika verksamheter och har egen mottagning där hon tar emot familjer med npf för samtal. Maria är medförfattare till böckerna ”Lågaffektivt bemötande” (2017) och ”Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro” (2018). Maria har skrivit boken ”Flickor med autism och adhd” (2020) som ingår som kurslitteratur i denna kurs.

Katarina A Sörngård

leg psykolog, specialist i neuropsykologi och psykologisk behandling, leg psykoterapeut


Katarina har arbetat kliniskt under 30 år inom hjärnskaderehabilitering, psykiatri och under de senaste 10 åren på egen mottagning i Stockholm. Under sin tid inom psykiatrin tog hon initiativet till Stockholms första PTP-program med utbildning i neuropsykologisk utredningsmetodik. En utbildning hon utvecklat vidare och fortfarande erbjuder både regionalt och nationellt. Katarina har särskilt fördjupat sig i utredning och behandling av den neuropsykiatriska patientgruppen och skrivit böckerna ADHD-hjälpen, för ett liv i balans och Autismhandboken, strategier för ökad livskvalitet. Katarina tar i dag emot klienter för ett brett utbud av behandlingsinsatser, träffar anhöriga och handleder såväl psykologer som andra yrkeskategorier. Sedan många år utbildar hon psykologer på både grund- och specialistnivå. Katarina är sekreterare i riksstyrelsen för Sveriges Neuropsykologers förening, SNPF.

Johan Pahnke

leg psykolog, medicine doktor och ST-psykolog i klinisk psykologi

Johan disputerade 2022 med avhandlingen "Acceptance and comittment therapy for autism spectrum disorder". I sin avhandling har han utvärderat lämpligheten och effekten av en anpassad form av ACT (NeuroACT) för ungdomar och vuxna med en AST-diagnos. Johan utbildar bland annat inom habilitering, psykiatri, hvb-hem samt KI.

Christine Bedinger

Leg psykolog/specialist i neuropsykologi

Christine är kursens examinator. Hon har bland annat varit verksam inom psykiatrisk heldygnsvård. Christine driver idag sin egen verksamhet (Kognitia). Christine har lång erfarenhet av neuropsykologisk/neuropsykiatriskt utredningsarbete, personlighetsutredningar och psykiatrisk diagnostik av bland annat patienter med psykossjukdomar. Christine är en van utbildare och föreläsare och har hållit kurser både i Pearsons regi och i egen regi. Christine har även varit studierektor inom Psykiatri Nordväst i Stockholm och var där även PLA.

Alexandra Rosendahl Santillo

leg psykolog, leg psykoterapeut


Alexandra är leg psykolog, leg psykoterapeut och  specialistpsykolog inom psykoterapi och psykologisk behandling. Alexandra har under största delen av sin psykologkarriär arbetat inom specialistpsykiatrin. Alexandra har arbetat med missbruk, personlighetsstörningar, självskadebeteende och psykos inom både öppen och slutenvård. Alexandra har arbetat både med utredningar och behandling, och haft uppdrag att samordna och utveckla insatser för patienter med autism i Region Skåne. Alexandra har varit med och skrivit riktlinjer för vård och behandling gällande individer med intellektuell funktionsnedsättning för svensk psykiatrisk förening och har även forskat och drivit en pilotstudie på DBT-temet i Lund  ang anpassad DBT, sk Skillssystem för patienter med självskadebeteenden,  aggressiva beteenden och med kognitiva svårigheter.
På denna specialistkurs kommer Alexandra att prata om hur man kan anpassa DBT-behandling till individer med kognitiva svårigheter, bland annat IF.

Anna Planting Gyllenbåga

Ordkonstnär


Mitt namn är Anna PG – låt mig berätta vem jag är. Jag leker med orden – jag kallas för ordkonstnär. Jag skriver och pratar – med vanliga och rimmade ord. Mitt mål här i livet – är att bli hörd på denna jord.Lever livet med ADHD – och som en ”vanlig” autist. Vet inte vad som hände – jag skulle ju bli artist. Men jag har massa energi – och en hög med kreativitet som jag använder – när jag berättar min livserfarenhet.


Vill du gå vår utbildning?

Fyll i vårt anmälningsformulär via knappen nedan.