Hur skattar du utbildningen i sin helhet

Deltagarna har fått ange en siffra mellan 1-5. 1 betyder att man inte är så nöjd, 5 att man är väldigt nöjd.

Vad var extra relevant med kursen?
”Ni täckte det mesta och hade bra olika delar såsom teori och anpassningar. För mig var flickperspektivet extra kul. Och även behandlingsanspassningar och mycket matnyttigt med återgivning/upplägg utredning. Gillande föräldrainterventionerna. Bra artiklar och böcker!! Och ni är väldigt inspirerande föreläsare.”

”Allt! Alla komponenter i utbildningen har känts mycket väl genomtänkta och kompletterar varandra mycket bra. Mycket lärorik kurs! Skulle inte ändra på någonting.”

”Kopplingen mellan ADHD/AST i teori och anpassningar i praktik, delen om flickor/kvinnor och föräldrastöd, utredningsanpassningarna. Helt ärligt det mesta!”

”Den tydliga kopplingen och överbryggandet mellan teori och forskning till praktik och klinisk vardag. Fördjupningen av diagnostik och anpassningar av behandling. Tack!”

”Era kloka (och tydliga) anpassningar vid utredning och behandling. Feldman, LeDoux och Vermuhlen vad gäller ökad förståelse för vad jag som psykolog öht håller på med. Väldigt fint och jag har redan haft supermycket nytta av denna utbildning i min kliniska vardag! Tack även för eran rakt igenom varma och hjärtliga ton!”Vill du gå vår utbildning?

Fyll i vårt anmälningsformulär via knappen nedan.